26 październik 2023

W piątek 20 października w Muzeum Regionalnym z inicjatywy Towarzystwa Miłośników Ziemi Bestwińskiej odbyła się promocja książki „Niepodległość odciśnięta w dolinach” autorstwa dr Tomasza Greniucha - pomysłodawcy i koordynatora projektu edukacyjnego „Śladami Bartka oraz prezesa Fundacji „Zawołać po Imieniu”.

Podczas spotkania uczestnicy mieli okazję zapoznać się z publikacją będącą częścią projektu edukacyjnego „Śladami Bartka. Niepodległość odciśnięta w dolinach”. Projekt jest swoistą kontynuacją zapoczątkowanego rok wcześniej projektu „Śladami Bartka. Niepodległość odciśnięta w Beskidach”.

W ramach obu projektów tereny operacyjne Zgrupowania Oddziałów Leśnych VII Okręgu Śląskiego Narodowych Sił Zbrojnych, obejmujące doliny Śląska Cieszyńskiego i góry Żywiecczyzny, zostały oznaczone dwudziestoma tablicami edukacyjnymi opowiadającymi dzieje podziemia niepodległościowego. Jedna z tablic została również odsłonięta w Bestwinie.

Zaprezentowana publikacja zgodnie ze słowami autora obiecuje niezwykłą podróż śladami naszej Niepodległości odciśniętej w dolinach w latach 1945-1947 z perspektywy NSZ. Publikacja oparta jest na relacjach świadków, raportach i sprawozdaniach z epoki oraz zeznaniach głównych bohaterów, uczestników podziemia niepodległościowego, przyjmując charakter opowieści. Informacja dla wszystkich nieobecnych na spotkaniu -  istnieje możliwość nabycia publikacji w Muzeum Regionalnym.