28 marzec 2024

Życie Romualda Traugutta, ostatniego dyktatora powstania styczniowego przedstawił w bestwińskim Muzeum Regionalnym Krzysztof Chodorowski, historyk i dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Władysława Jagiełły w Łodygowicach. Na to wydarzenie zaprosili miłośników dziejów Polski Towarzystwo Miłośników Ziemi Bestwińskiej, radny powiatu bielskiego Łukasz Pasierbek i Muzeum Regionalne im. ks. Z. Bubaka.


Wykład pod tytułem „Romuald Traugutt – ostatni dyktator powstania styczniowego, etos bohatera i siła legendy” został w dniu 9 marca połączony z wystawą prezentującą m.in. genezę zrywu narodowego 1863-1864, jego bilans i najsłynniejszych uczestników. Udział w prelekcji wzięli m.in. przewodniczący Rady Gminy Bestwina Jerzy Stanclik, proboszcz parafii w Bestwinie, ks. Cezary Dulka i przewodnicząca TMZB Dorota Surowiak.


W roku 2023 obchodzono 160 rocznicę wybuchu największego polskiego powstania narodowego w dziejach. Wybuchło ono 22 stycznia 1863 w Królestwie Polskim i 1 lutego 1863 na Litwie. Trwało do jesieni 1864 roku, zasięgiem objęło ziemie zaboru rosyjskiego, w tym Królestwo Polskie. Na powstanie złożyło się ponad 1200 bitew i potyczek o charakterze partyzanckim, w których wzięło udział ponad 200 tysięcy osób. Mimo początkowych sukcesów zakończyło się przegraną powstańców. Romuald Traugutt dowódcą powstania został 17 października 1863 r., 5 sierpnia 1864 r. został stracony w okolicy Cytadeli Warszawskiej.