Ewelina Szmajduch urodziła się 8 stycznia 1975 r. w Pszczynie. Ukończyła studia magisterskie w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej w Katowicach oraz podyplomowe studia na kierunku administracja w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu.
Związana z klubem zrzeszających artystów - „Zdrzadełko” przy Miejskim Domu Kultury w Pszczynie. Brała czynny udział w wernisażach grupy artystycznej m.in. w Pszczynie, Kobiórze, Brzeszczach, Bestwinie, Goczałkowicach-Zdroju, Czechowicach-Dziedzicach, Bielsku-Białej oraz Tychach. Wernisaże autorskie Eweliny Szmajduch odbyły się: w Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego na Dworcu PKP w Goczałkowicach-Zdroju, Muzeum Regionalne im. ks. Z. Bubaka w Bestwinie, Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Pszczynie, Centrum Przesiadkowym w Pszczynie oraz w Miejsko-Powiatowej Bibliotece Publicznej w Pszczynie. Ewelina Szmajduch najchętniej maluje farbami akrylowymi i olejnymi na płótnie. Tematyka prac jest różnorodna, najchętniej maluje pejzaże, ludzi i zwierzęta.

Nagrodzone w rozmaitych przeglądach i konkursach obrazy pszczyńskiej artystki Alicji Szymczak znalazły się na marcowej wystawie w Muzeum Regionalnym w Bestwinie. Pani Alicja jest malarką nietuzinkową, gdyż swój warsztat doskonaliła pod okiem samego profesora Wiktora Zina, znanego choćby z programu telewizyjnego „Piórkiem i węglem”. Profesor prowadził przy Politechnice Krakowskiej Studium Wiedzy o Sztuce i tam też Alicja Szymczak rozwijała niewątpliwy talent malarski.

 
 

Autorka to jedna z tych osób, które pomagały w organizowaniu grupy bestwińskich plastyków „Jaskółka”, prowadząc nieodpłatnie zajęcia dla jej członków. Urodziła się w 1947 r. w Bielsku – Białej, z zawodu jest technikiem analityki medycznej, obecnie przebywa na emeryturze. Malarstwem zajmuje się od roku 1992 i w swoich poszukiwaniach stosuje różne techniki – akwarele, pastele, akryl, olej… pięknie prezentują się jej obrazy wykonane na szkle. Publiczność może podziwiać pejzaże, kwiaty, martwe natury, portrety, budowle, sceny rodzajowe i religijne – tak też było na wernisażu w dniu 6 lutego.

 

Zawsze pogodna i pełna optymizmu – taka właśnie jest Alicja Szymczak. Chętnie oddaje się pracy społecznej, prowadząc liczne zajęcia dla podopiecznych DPS w Pszczynie. Należy do grup artystycznych AMEIA i „Zdrzadełko”, które bestwińscy miłośnicy sztuki poznali bardzo dobrze. Na przestrzeni wielu lat A. Szymczak zdobyła kilkanaście nagród i wyróżnień, uczestnicząc w plenerach i konkursach w kraju i za granicą: w Dąbrowie Górniczej, Rudzie Śląskiej, Katowicach, Strumieniu, Tychach, Bielsku – Białej, Grudziądzu, Wilkowicach, Kielcach, Krakowie, Warszawie, Lublinie, Wieliczce, Niepołomicach, na Słowacji, we Włoszech i we Francji.

 

Wystawę w galerii „Na prowincji” można podziwiać do 24 marca

Więcej zdjęć - GALERIA 

Muzeum Regionalne zaprasza na wernisaż malarstwa Alicji Szymczak, który odbędzie się 6 marca o godz. 17:00

Alicja Szymczak urodzona w 1947 roku w Bielsku-Balej, mieszka w Pszczynie, z zawodu technik analityki medycznej, obecnie na emeryturze. Malarstwem zajmuje sie od 1992 roku. Tematyka prac jest bardzo roznorodna: pejzaze, kwiay, martwa natura. Stosuje rozne techniki malarskie - akwarele, pastele, akryl, olej. Maluje rowniez na szkle. Ukonczyla Studium Wiedzy o Sztuce przy Politechnice Krakowskiej pod kierownictwem prof. Wiktora Zina.
Brala udzial w plenerach i konkursach w kraju i za granica: Dabrowie Gorniczej, Rudzie Slaskiej, Katowicach, Strumieniu, Tychach, Bielsku-Bialej, Grudziacu, Wilkowicach, Kielcach, Krakowie, Warszawie, Lublinie, Wieliczce, Niepolomicach, na Slowacji, we Wloszech i we Francji. Zdobyla kilkanascie nagrod zdobywajac I, II, III miejsca oraz wyroznienia.

Właściciele obiektów zabytkowych zlokalizowanych na terenie gminy Bestwina mogą składać wnioski o udzielenie dotacji w trybie konkursowym na wykonanie w tych obiektach prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych. Dotacji udzielać będzie Gmina Bestwina w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Nabór trwa od 24 lutego 2023 r. do 15 marca 2023 r.

Dokumenty, które są wymagane jako załączniki do wniosku:

  • kserokopia decyzji o wpisie do rejestru zabytków (o ile jest wpisany),
  • aktualny dokument potwierdzający tytuł prawny do zabytku,
  • kserokopia decyzji Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zezwalającej na przeprowadzenie prac lub robót (o ile jest wymagana przepisami prawa),
  • kserokopia postanowienia lub opinii właściwego konserwatora zabytków, uzgadniającego planowane prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, będącym przedmiotem wniosku o dotację,
  • kosztorys inwestorski planowanych prac lub robót,
  • w przypadku zabytków nieruchomych: projekt i kserokopię pozwolenia na budowę dla prac lub robót, będących przedmiotem wniosku o dotację,
  • w przypadku zabytków ruchomych: program prac konserwatorskich, będących przedmiotem wniosku o dotację,
  • pełnomocnictwo, jeżeli wnioskodawca reprezentowany jest przez przedstawiciela,
  • dokumentacja fotograficzna stanu zachowania zabytku.

Pliki: