W dniu 7 listopada br. W budynku Muzeum Regionalnego w Bestwinie miało miejsce wyjątkowe wydarzenie dla mieszkańców gminy Bestwina. Spotkanie, którego organizatorem była LGR Bielska Kraina przyciągnęło liczne grono mieszkańców, przedstawicieli sektora rybackiego, lokalnych liderów, samorządowców oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych, którzy zgromadzili się, by wspólnie wyznaczyć kierunki rozwoju na lata 2021-2027.

Spotkanie rozpoczęło się od serdecznego powitania uczestników przez przedstawicieli Lokalnej Grupy Rybackiej. W atmosferze pełnego zaangażowania i entuzjazmu, zebrani mieli okazję zapoznać się z głównymi celami spotkania. Podczas wydarzenia – mówili organizatorzy - skupiliśmy się na tworzeniu nowej lokalnej strategii rozwoju (LSR) dla LGD Bielska Kraina. Wspólnie pracowaliśmy nad identyfikacją najważniejszych problemów, jak i mocnych stron naszego obszaru. Dzięki otwartej wymianie myśli i pomysłów, uczestnicy spotkania mieli szansę wyznaczyć zagrożenia oraz szanse, które mogą przyczynić się do rozwoju regionu w przyszłości.

Jednym z głównych celów spotkania było także zaangażowanie mieszkańców w proces planowania strategicznego. W trakcie spotkania uczestnicy mieli możliwość dzielenia się swoimi pomysłami i opiniami dotyczącymi rozwoju LGR Bielska Kraina. Wielu z nich podkreślało wagę partycypacji społecznej oraz konieczność skoncentrowania się na rzeczywistych potrzebach lokalnej społeczności.

Spotkanie było także okazją do zapoznania się z możliwościami finansowania działań lokalnych, dzięki środkom pochodzącym z nowego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury na lata 2021-2027.

Podsumowując cieszyć może ogromne zainteresowanie spotkaniem, co potwierdza, że mieszkańcom Gminy Bestwina, a co za tym idzie członkom LGR Bielska Kraina zależy na aktywnym uczestnictwie w kształtowaniu przyszłości naszego regionu.


Zaproszenie na wystawę broniKliknij w plakat aby powiększyć w nowym oknie przeglądarki.

 


  W RAMACH GMINNYCH OBCHODÓW  NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW ZIEMI BESTWIŃSKIEJ ZAPRASZA NA WYSTAWĘ HISTORYCZNĄKliknij w plakat aby powiększyć w nowym oknie przeglądarki.