W piątek 20 października w Muzeum Regionalnym z inicjatywy Towarzystwa Miłośników Ziemi Bestwińskiej odbyła się promocja książki „Niepodległość odciśnięta w dolinach” autorstwa dr Tomasza Greniucha - pomysłodawcy i koordynatora projektu edukacyjnego „Śladami Bartka oraz prezesa Fundacji „Zawołać po Imieniu”.

Podczas spotkania uczestnicy mieli okazję zapoznać się z publikacją będącą częścią projektu edukacyjnego „Śladami Bartka. Niepodległość odciśnięta w dolinach”. Projekt jest swoistą kontynuacją zapoczątkowanego rok wcześniej projektu „Śladami Bartka. Niepodległość odciśnięta w Beskidach”.

W ramach obu projektów tereny operacyjne Zgrupowania Oddziałów Leśnych VII Okręgu Śląskiego Narodowych Sił Zbrojnych, obejmujące doliny Śląska Cieszyńskiego i góry Żywiecczyzny, zostały oznaczone dwudziestoma tablicami edukacyjnymi opowiadającymi dzieje podziemia niepodległościowego. Jedna z tablic została również odsłonięta w Bestwinie.

Zaprezentowana publikacja zgodnie ze słowami autora obiecuje niezwykłą podróż śladami naszej Niepodległości odciśniętej w dolinach w latach 1945-1947 z perspektywy NSZ. Publikacja oparta jest na relacjach świadków, raportach i sprawozdaniach z epoki oraz zeznaniach głównych bohaterów, uczestników podziemia niepodległościowego, przyjmując charakter opowieści. Informacja dla wszystkich nieobecnych na spotkaniu -  istnieje możliwość nabycia publikacji w Muzeum Regionalnym.


  Plakat - zaproszenie na promocję książki Anatola FarugiKliknij w plakat aby powiększyć w nowym oknie przeglądarki.

 


  Plakat - zaproszenie na konsultacje w BestwinieKliknij w plakat aby powiększyć w nowym oknie przeglądarki.

Bestwina, co oczywiste, nie jest gminą górską, ale z naszych terenów można już oglądać piękne panoramy Beskidu Małego czy Beskidu Śląskiego. Wielu mieszkańców z powodzeniem uprawia różne formy turystyki górskiej, zdobywając przy tym specjalne odznaki, w tym też tę za „Koronę Gór Polski”.

Wspomniana „Korona” to po prostu wejście na 28 szczytów, najwyższych w każdym paśmie     Polski. Chętni do tego czynu powołali 13 grudnia 1997 r. Klub Zdobywców Korony Gór Polski, do którego należy ponad 130 tysięcy osób. Zdobywcy weryfikują wejścia kolejnych kandydatów do odznaki na specjalnych posiedzeniach. W bestwińskim GOK–u w dniu 21 października zorganizowano LXII Międzywyprawowe posiedzenie Loży Zdobywców. Jednym z członków Klubu jest bowiem mieszkaniec naszej gminy, pan Sławomir Dawidek i to on przyczynił się do zaproszenia w mury GOK – u  swoich kolegów i koleżanki. Dzięki uprzejmości wójta Artura Beniowskiego i dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury Grzegorza Bobonia wszystko przebiegło w sympatycznej i przyjacielskiej atmosferze. 

Klub Zdobywców Korony Gór Polski ma już 26 lat! - Podkreśla prezes Łukasz Lis - Spotykamy się w różnych miejscach, żeby promować dane regiony – najczęściej górskie i podgórskie, ale nie tylko. Od pana wójta Artura Beniowskiego dostaliśmy zaproszenie do Bestwiny. Razem z naszym członkiem, Sławkiem Dawidkiem ugościliście nas wspaniale, pokazując piękno tej gminy i powiatu bielskiego turystom praktycznie z całej Polski! Te osoby pokonały nierzadko kilkaset kilometrów, żeby się tutaj pojawić, a w sumie jest nas tutaj ok. 270. Urząd Gminy przygotował specjalny program z wykazem okolicznych atrakcji, ponieważ turyści to ludzie ciekawi świata!

W wydarzenie włączyło się Koło Gospodyń Wiejskich „Bestwinianki”. Panie pod przewodnictwem prezes Urszuli Orłowskiej i sołtys Bestwiny Marii Maroszek przygotowały gorącą grochówkę, chleb ze smalcem, kołacz, kawę i herbatę.

Całość zwieńczyło uroczyste ślubowanie i pasowanie na Zdobywcę, wręczenie odznak i dyplomów, także  tych za wielokrotne zdobycie Korony Gór Polski. Specjalne podziękowania otrzymali wójt Artur Beniowski (w jego imieniu dyplom odebrał sekretarz Arkadiusz Maj, także pasjonat gór), dyrektor Grzegorz Boboń i sołtys Maria Maroszek. Wieczorem przybyli goście zwiedzali Muzeum Regionalne razem z Andrzejem Wojtyłą oraz wysłuchali prelekcji dr Tomasza Greniucha o utworzonym szlaku turystycznym "Śladami Bartka".

Więcej zdjęć - GALERIA (Link zewnętrzny, nowe okno przeglądarki)